1 / 5

Takuu

Takuu ja vaatimustenmukaisuus:

ZONElla on kahden vuoden takuu ostopäivästä.

Virheen oikaisu tehdään ensisijaisesti korjaamalla tai vaihtamalla ZONE uuteen laitteeseen.

Takuu ei ole voimassa, jos kyseessä on esimerkiksi:

* Asiakkaan huolimattomuus

* Tapaturma, esim. ukkosvahinko

* Käyttö- tai hoito-ohjeiden laiminlyönti

* Tavaran vääränlainen käsittely

(Takuu ei siis ole voimassa esimerkiksi tilanteissa, joissa laite on upotettu veteen tai toimittu muutoin käyttöohjeiden vastaisesti)

Takuuasian tullessa ilmi, ota yhteys laitteen myyjään tai vaihtoehtoisesti sen valmistajaan: info@northernpails.com

Laitteen valmistaja, Northern Pails Oy, vakuuttaa, että ZONE on direktiivin 2014/53/EU oleellisten vaatimusten ja tuotetta koskevien direktiivin muiden säännösten mukainen.

https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/vaatimustenmukaisuus/eu-vaatimustenmukaisuusvakuutus